Szkoły Podstawowe Społeczne

Szkoła podstawowa społeczna – to jedna z niepublicznych szkół (obok szkoły prywatnej), w której rolę założyciela pełni towarzystwo oświatowe. Działa na zasadach szkoły publicznej co oznacza, że musi stosować się do zapisów ustawy. Placówka zarządzana jest przy zaangażowaniu rodziców. Wysokość czesnego ustalana jest w danej szkole przez stowarzyszenie prowadzące szkołę. Z czesnego pokrywa się koszty działalności szkoły. Dzieci mogą korzystać z wielu dodatkowych zajęć.

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.