Szkoły Podstawowe Prywatne

Szkoła podstawowa prywatna (niepubliczna) – to placówka, która działa na podstawie wpisu do ewidencji, prowadzona jest przez osobę prywatną. W szkole prywatnej klasy mają zwykle mniejszą liczebność, co sprzyja indywidualnej pracy z uczniem. Szkoły prywatne mają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, z których dzieci mogą korzystać wedle zainteresowań. Szkoła prywatna jest płatna. Wysokość czesnego jest ustalana indywidualnie w danej placówce. Podobnie jak szkoła społeczna realizuje w myśl ustawy o szkolnictwie te same zadania co szkoła publiczna.

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.