Szkoły Podstawowe Publiczne

Szkoła podstawowa publiczna

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko może rozpocząć naukę w wieku 6 lat. Czas nauki podzielony jest na dwa etapy.

 

  • Pierwszy – trwa 3 lata (klasy od 1-3) nazywany kształceniem zintegrowanym lub nauczaniem początkowym. Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel będący również wychowawcą.
  • Drugi – trwa 3 lata (klasy od4-6), w których zajęcia prowadzą nauczyciele danych przedmiotów. Uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia język polski, matematyka, historia, przyroda, technika, plastyka, muzyka, informatyka, język obcy, wychowanie fizyczne, religia.

 

We wszystkich szkołach podstawowych publicznych, niepublicznych, społecznych, specjalnych i integracyjnych obowiązują te same zasady – realizowane są programy nauczania w oparciu o podstawę programową, zajęcia edukacyjne oraz prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania. W szkołach zatrudnia się nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.