Przedszkole Publiczne

Przedszkole publiczne to instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci od 3 roku życia aż do podjęcia przez nie obowiązku szkolnego. Przedszkole publiczne (samorządowe) prowadzone jest przez samorządy czyli gminy lub miasta. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom warunków do ich prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W przedszkolu dzieci korzystają z wyżywienia oraz zajęć dotykowych np. nauka języków obcych, rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec. Rodzice opłacają pobyt dziecka, wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe  wg zasad obowiązujących w danej placówce.

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.