Żłobki Prywatne

Żłobek prywatny to placówka prywatna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta danego miasta. Żłobki prywatne najczęściej pracują dłużej niż żłobki publiczne, również w wakacje. W zależności od decyzji właścicieli i zapotrzebowania rodziców sprawują opiekę nad dziećmi od kilki miesięcy do 3,5 lat. Podobnie jak żłobki samorządowe realizują zadania opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne. Żłobek prywatny zapewnia dzieciom żywienie oraz zajęcia dodatkowe np. naukę języków obcych, rytmikę. Rodzice opłacają pobyt dziecka oraz wyżywienie wg zasad obowiązujących w danej placówce.

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.