EEG Biofeedback

EEG Biofeedback  to nowoczesna, nieinwazyjna terapia usprawniająca pracę mózgu. Podczas takiego treningu dziecko podłączane jest za pomocą elektrod umieszczonych w różnych miejscach w obrębie głowy do specjalnej aparatury pozwalającej na mierzenie częstotliwości fal mózgowych. Dziecko uczy się sterować pracą mózgu tak, aby wzmacniać i rozwijać pożądane zachowania. Terapię tą stosuje się jako metodę leczenia konkretnych zaburzeń i deficytów oraz jako trening dla dzieci zdrowych.

Terapia EEG Biofeedback wskazana jest dzieciom z

- zaburzeniami koncentracji i uwagi

- zaburzeniami emocjonalnymi (agresja, depresja, lęk, fobie)

- trudnościami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

- obniżoną motywacją

- z zaburzeniami mowy (jąkanie)

- z nadpobudliwością psychoruchową

- z zaburzeniami rozwoju (autyzm)

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.