Najczęściej występujące wady zgryzu

 

Wada zgryzu to nieprawidłowe ułożenie dolnej i górnej szczęki. Złe ułożenie może być na całej długości łuków zębowych lub w ich środkowej i bocznej części.

Wielu rodziców niestety nie wie, że wada zgryzu może wpływać negatywnie na prawidłową mowę dziecka.

 

 

Do najczęstszych wad zgryzu zaliczamy:

 • Zgryz otwarty – między górnymi, a dolnymi zębami jest prześwit czyli zęby górne nie kontaktują się z zębami dolnymi.
 • Przodozgryz – przednie dolne zęby znajdują się przed zębami górnymi
 • Tyło zgryz – górne zęby znajdują się znacznie przed zębami dolnymi, zęby są cofnięte do tyłu.
 • Zgryz głęboki – zęby górne zakrywają zęby dolne powyżej normy – czyli 2/3 zębów dolnych jest zakryte przez zęby górne.

 

Przyczyny wad zgryzu u dzieci

Głównymi przyczynami was zgryzu u dziecka są:

- ssanie palca, smoczka lub innych przedmiotów

- zaciskanie zębów, zgrzytanie zębami

- nagryzanie lub zaciskanie warg

- nieprawidłowe oddychanie (oddychanie przez usta)

- utrata zębów mlecznych lub stałych

- urazy zębów uszkadzających zawiązki zębów stałych

- złe odżywianie

 

Skutki wad zgryzu

Najczęstsze skutki wad zgryzu to:

- próchnica

- wady wymowy

- niedotlenienie, skłonność do częstszych przeziębień ( na skutek oddychania przez usta)

- zaburzenia gryzienia, żucia, trawienia

- nieestetyczny wygląd

 

Wpływ wad zgryzu na mowę dzieci

Dzieci mające wadę zgryzu oraz nieprawidłowe uzębienie (ubytki, próchnica zębów) mają problem z prawidłową realizacją głosek. Problemy te dotyczą najczęściej wymowy głosek detalizowanych. Głoski detalizowane to takie głoski, których realizacja polega na zbliżaniu górnych i dolnych zębów (siekaczy). Głoski detalizowane to s, z ,c, dz , ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.

Trudności i nieprawidłowe artykulacyjne obserwuje się również na głoskach przedniojęzykowo zębowych t, d, n,  oraz w głoskach f, w.

 

Wada zgryzu  a wada wymowy

 • Zgryz głęboki – ta wada zgryzu powoduje, że brzmienie głosek detalizowanych  jest zniekształcone, przyczyna leży w braku tarcia powietrza o brzegi siekaczy, które w zgryzie  głębokim zbyt głęboko nachodzą na siebie.
 • Zgryz otwarty -  na skutek szpary pomiędzy zębami, w którą wpada język – powstaje seplenienie międzyzębowe. Ta wada wymowy polega na wsuwaniu języka między przednie zęby podczas artykulacji głosek t, d, n, oraz s, z, c, dz.
 • Tyło zgryz – z racji ułożenia zębów  miejsce artykulacji głosek przesunięte jest do tyłu. Pomiędzy zębami powstaje szpara przednio-tylna. Powoduje ona, że spółgłoski s, z, c, dz – brzmieniem przypominają głoski ś, ź, ć, dź.
 • Przodozgryz – głoski wymawiane są przyzębowo lub międzyzębowo co deformuje ich prawidłowe brzmienie.

 

Jak zapobiec wadą zgryzu u dzieci

Zastanawiasz się jak uniknąć wady zgryzu u swojego dziecka, poniżej klika rad:

 • Dbaj o prawidłowe napięcie mięśni w obrębie jamy ustnej – dziecko nie może bawić się, rysować, spać z otwartą buzią.
 • Jeśli obserwujesz, że Twoje dziecko nawykowo oddycha przez usta – idź z nim na konsultację  do laryngologa i logopedy.
 • Jeśli Twoje dziecko skończyło rok naucz go pić z kubeczka, nie używaj smoczka uspokajacza, nie karm dziecka z butelki. Używając smoczka utrwalasz nieprawidłowy typ połykania.
 • Naucz dziecko gryźć, żuć twarde pokarmy np. jabłko, marchewkę, skórkę od chleba, nie podawaj mu zmiksowanych przetartych papek.
 • Pilnuj, aby Twoje dziecko nie gryzło warg, przedmiotów, nie ssało palca.
 • Dbaj o zdrowe zęby swojego dziecka – regularnie je szczotkuj, lecz u dentysty.
 • Nie wyrywaj zbyt wcześnie zębów mlecznych.

 

Jak leczyć wady zgryzu u dzieci

Leczenie wad zgryzu u dzieci można rozpocząć w każdym wieku, najczęściej jednak leczenie rozpoczyna się wtedy kiedy dziecko ma już stałe siekacze
i szóstki i następuje u niego wymiana zębów mlecznych na stałe. Wady zgryzu korygują ortodonci. Leczenie polega na noszeniu przez dziecko specjalnego aparatu ortodontycznego (stałego lub ruchomego) na zębach.

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.