Sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka

Uwaga !

Poniższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Należy pamiętać, że rozwój każdego dziecka przebiega w sposób indywidualny. 
O ewentualnym rozpoznaniu zaburzeń nigdy nie decyduje pojedynczy objaw.

W przypadku obserwacji niepokojących objawów, przeczucia konieczny jest natychmiastowy kontakt ze specjalistą.

Wczesne uchwycenia nieprawidłowości rozwoju małego dziecka i podjęcie właściwej interwencji diagnostycznej oraz terapeutycznej daje dziecku szanse na dalszy prawidłowy rozwój.

 

1 MIESIĄC

Dziecko:

- nie reaguje na głośny dźwięk np. dzwonka

- nie skupia wzroku na przesuwanej przed oczami grzechotce

- nie skupia wzroku na ludzkiej twarzy

- nie uspokaja się na  widok opiekuna, jego głos, przytulenie

- nie płacze

- nie wydaje innych dźwięków oprócz krzyku

- nie unosi przez chwilę głowy w pozycji na brzuchu

- nie pełza leżąc na brzuchu

- nie ściska palca włożonego do ręki

 

3 MIESIĄC

Dziecko:

- nie przygląda się otoczeniu oraz przedmiotom

- nie śledzi osób i przedmiotów w ruchu

- nie odwraca głowy za znikającym z pola widzenia obiektem

- nie wydaje wielu dźwięków nie grucha, nie głuży

- nie uśmiecha się na widok ludzkiej twarzy

- nie płacze w sposób zróżnicowany np. jak jest głodne, czy go coś boli

- nie przewraca się z boku na plecy

- nie opiera się na przedramionach leżąc na brzuchu

- nie potrząsa grzechotką, nie utrzymuje jej w ręce

 

4- 5 MIESIĄC

Dziecko:

- nie reaguje mimiką na twarz dorosłego

- nie uśmiecha się na widok drugiej osoby

- nie słucha dźwięków wydawanych przez grzechotkę

- nie interesuje się przedmiotami na stole

- nie poszukuje źródła dźwięku

- nie wyraża niepokoju, gdy matka dłuższy czas się nim nie zajmuje

- nie czuje strachu przed obcymi osobami

- nie wokalizuje samogłosek i prymarnych spółgłosek

- nie utrzymuje sztywno główki podczas noszenia

 

6-7 MIESIĄC

Dziecko:

- nie ogląda przedmiotów podczas manipulowania nimi

- nie chwyta przedmiotów w jedną rękę pod kontrolą wzroku

- nie dotyka palcami swego odbicia w lustrze

- nie spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu

- nie gaworzy (nie wypowiada sylab)

- nie śmieje się głośno, nie wydaje okrzyków radości

- nie boi się nieznanych osób

- nie odwraca głowy, gdy się je woła

- nie odwraca się z pleców na brzuch i odwrotnie

- nie utrzymuje głowy podciągnięte do pozycji  siedzącej

- nie siedzi z podtrzymaniem

 

 

8- 9 MIESIĄC

Dziecko:

- nie śledzi ruchu zabawek wyrzucanych z łóżeczka

- nie manipuluje przedmiotami,

- nie chwyta przedmiotów w palce

- nie bawi się dwoma przedmiotami jednocześnie

-nie naśladuje prostych czynności dorosłego

- nie wykorzystuje w komunikacji gestu wskazywania palcem

- nie utrzymuje z dorosłym wspólnego pola uwagi

- nie wyciąga rok do znanych osób

- nie przestaje płakać na skutek zainteresowania zabawkę, czynnością lub

dźwiękiem

- nie naśladuje dźwięków mowy,

- nie wypowiada wielu sylab

- nie bawi się „w chowanego”,

- nie szuka ukrytego przedmiotu

- nie reaguje na krótkie słowa „daj”, „pa-pa”

- nie siada z pozycji leżącej

- nie siedzi samodzielnie

- nie stoi z podparciem

 

10-11 MIESIĄC

Dziecko:

- nie odwraca kartek książeczki

- nie ogląda obrazków w książeczce

- nie pokazuje palcem obrazków

- nie dotyka palcem szczegółów zabawek

- nie wskazuje osób przedmiotów, obrazków

- nie naśladuje gestów „pa-pa”, „kosi-kosi”, „nie”, „tak”

- nie rozumie przekazów mimicznych

- nie reaguje na własne imię

- nie podnosi się z klęku lub raczkowania

- nie chodzi prowadzone za dwie rączki

-nie rozpoznaje wyrażeń dźwiękonaśladowczych

- nie rozumie prostych słów

- nie poszukuje pocieszenia u dorosłego np. gdy się przewróci

 

12 MIESIĄC

Dziecko:

- nie pokazuje obrazków w książeczce

- nie kontroluje wzrokiem czynności wykonywanych przy użyciu narzędzi np.

kredki, ołówka, pisaka,

- nie wkłada małych przedmiotów do dużych

- nie naśladuje czynności dorosłego

- nie naśladuje mimiki

- nie wypowiada kilku słów np. mama, tata

- nie reaguje niepokojem na nieznane osoby i miejsca

- nie rozumie prostych poleceń słownych

- nie rozumie zakazu nie wolno

- nie wyraża własnych potrzeb inaczej niż płaczem

- nie stoi samo przez moment

- nie robi paru kroków z podtrzymywaniem

-nie chwyta drobnych przedmiotów z udziałem kciuka

 

13-16 MIESIĄC

Dziecko:

- nie powtarza słów i sylab otwartych wypowiadanych przez dorosłego

- nie wyraża słowem ani gestem przeczenia  i negacji

- nie nazywa czynności

- nie kopie piłki

- nie podejmuje prób rysowania

- nie próbuje posługiwać się łyżką lub widelcem

- nie buduje wieży z klocków

- nie reaguje na pieszczoty

- nie używa gestykulacji do przekazania znaczeń

- nie chodzi samodzielnie

 

17-20 MIESIĄC

Dziecko:

- nie wkłada i nie wyjmuje małych przedmiotów z większych

- nie wskazuje części ciała

- nie mówi przynajmniej pięciu-ośmiu słów

- nie rozumie prostych słów i poleceń

- nie pokazuje palcem lub nie mówi o co prosi

- nie naśladuje  użycia narzędzi

- nie używa łyżeczki

- nie pije samo z kubka

- nie próbuje samodzielnie myć zębów

- nie naśladuje prostych sekwencji dorosłego

- nie chodzi samodzielnie

- nie schyla się po zabawki

- nie wspina się na sprzęty

- nie wchodzi po schodach (krokiem dostawnym)

- nie reaguje negatywnie na rozstanie z matką/ opiekunem

 

 

24 MIESIĄC

Dziecko:

- nie wskazuje części ciała

- nie buduje wieży i szeregów z klocków

- nie naśladuje wzorów zbudowanych z czterech prostokątów (szereg i okienko)

- nie łączy dwóch słów w  zdaniu np. „mama da”

- nie naśladuje prozodii dorosłych

- nie rozbiera się samodzielnie

- nie potrafi samo umyć rąk

- nie zgłasza swoich pragnień np. picia , jedzenia

- nie wykonuje poleceń np. weź lalę, daj lali pić.

- nie chodzi po schodach

- nie biega

- nie kopie i nie rzuca piłki

- nie jeździ na trójkołowym rowerku

 

30 MIESIĄC

Dziecko:

- nie klasyfikuje klocków wg barwy, wielkości, kształtu

- nie wskazuje przedmiotów według nazwy

- nie naśladuje kresek pionowych i poziomych w rysowaniu

- nie naśladuje działań dorosłych

- nie wypowiada zdań  złożonych

- nie podejmuje wspólnych zabaw z dorosłymi

- nie respektuje reguł wyrażonych przez dorosłego

- nie bawi się tematycznie

- nie wykonuje prostych czynności samoobsługowych tj. mycie, jedzenie,

ubieranie,

- nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych

 

36 MIESIĄC

Dziecko:

- nie rozpoznaje i nie klasyfikuje przedmiotów wg kryterium użycia

- nie buduje wieży z 8 klocków

- nie naśladuje sekwencji

- nie próbuje rysować koła

- nie mówi zdaniami

- nie posługuje się zaimkiem „ja”

- nie podejmuje zabaw tematycznych z rówieśnikami

- nie przejawia własnej woli i pragnień

- nie rozstaje się z matką

- nie jest samodzielne w prostych czynnościach życia codziennego

- nie sygnalizuje i nie załatwia samodzielnie potrzeb fizjologicznych

- nie stoi na jednej nodze przez chwilę

- nie pedałuje na trójkołowym rowerku

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.