Najczęściej występujące wady wymowy

SEPLENIENIE (SYGMATYZM) –  nieprawidłowa realizacja następujących głosek: 
s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż


Przykłady:

  • Zastępowanie spółgłosek:

- spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski  s, z, c, dz

np. myszy –  mysy, szafa –  safa, żaba –  zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla


- spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski:  ś, ź, ć, dź

np.  szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata – śałata, zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek


- spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;

np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – żokej


  • Brak realizacji głosek

Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:

np. szafa – afa, koza – koa,


  • Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

 

ROTACYZM (RERANIE) – wada wymowy, polegająca na braku lub nieprawidłowej realizacji głoski r.

 

  • Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:

np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel


  • Opuszczenie głoski r

np. ryba – yba


  • Nieprawidłowa realizacja głoski r

Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.

 

KAPPACYZM – wada artykulacyjna, która polega na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych k, g


  • Zastępowanie głosek  k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:

np. kura – tura, kino – tino,


  • Opuszczanie głosek k, g:

np. kura – ura, kino – inoMOWA BEZDŹWIĘCZNA – to zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega ono na nie wymawianiu głosek dźwięcznych, a także zastępowanie ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi.

Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:

b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

 

Przykłady:

np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać – przetsześniać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.