Trudności w koncentracji

 

Niezwykle trudno samym rodzicom rozpoznać i ocenić czy ich dziecko ma kłopoty z koncentracją, czy jest tylko roztargnione, rozkojarzone czy ma dziś gorszy lub zły humor.

Sprawa nie jest prosta bo umiejętność koncentracji ściśle związana jest
z osobowością dziecka, jego wiekiem oraz środowiskiem w jakim żyje.

Niepokój w rodzicach pojawia się najczęściej dopiero gdy dziecko rozpoczyna edukację wczesnoszkolną. Rodzice obserwują wtedy jak duży kłopot sprawia dziecku samodzielne odrabianie pracy domowej i jak trudno mu skupić się na niej, gdy dookoła dostrzega tyle ciekawych rzeczy i zajęć, a każdy dźwięk  rozprasza jego uwagę.

Na szczęście umiejętność koncentracji możemy wyćwiczyć. Za nim jednak rozpoczniemy odpowiednie ćwiczenia należy wyeliminować przyczyny tych zaburzeń.

 

Zaburzenia koncentracji przybierają wg H. Weyhreta różną formę są to między innymi:

 • Nieuwaga – dziecko pracuje szybko, ale niedokładnie czyta polecenia, stąd robi wiele błędów, często też nie wykonuje zadań do końca.
 • Wolne tempo pracy – dziecko pracuje bardzo powoli, często przerywa pracę.
 • Zniechęcenie dziecko bardzo szybko się męczy, zniechęca.

 • Odbieganie od tematu – dziecko jest zamyślone, rozkojarzone, „buja w obłokach”.

Zaburzenia koncentracji utrudniają proces uczenia się i przekładają się na słabe wyniki dziecka w nauce.

 

Spróbujmy zatem zastanowić się nad przyczynami tych zaburzeń.

Głównymi przyczynami zaburzeń koncentracji są:

 • Przemiany społeczne – we współczesnym świecie (opartym na konsumpcji)  dziecko bez większego wysiłku i trudu otrzymuje rozrywkę w postaci telewizji i komputera. Stała i szybka dostępność nowych zabawek, przedmiotów  - nie uczy dziecka zajmowania się długo i cierpliwie jedną wybraną rzeczą.  Nauka i inne aktywności wymagające cierpliwych i codziennych ćwiczeń nie podobają się dziecku. Bardzo trudno jest dziecku przystosowanemu do otrzymywania wszystkiego szybko i od razu, że warto się starać i wysilać w szkole.
 • Negatywna sytuacja w rodzinie – dzieci mieszane, są w kłótnie rodziców, rodzice coraz częściej się rozwodzą. Dzieci zamiast myśleć i koncentrować się na nauce, mają głowę pełną problemów domowych. Nie bez znaczenia jest też zbyt mała ilość wspólnego czasu jaką rodzice mogą przeznaczyć na zabawę z dzieckiem.
 • Słaba motywacja, pasmo porażek dziecko, które nie odnosi sukcesów nie ma motywacji do pracy, uchyla się nawet od wykonywania zadań domowych. Przeciwnie zachowuje się dziecko odnoszące sukcesy, cierpliwie wykonuje zadania bo wie, że prowadzi to do sukcesu czyli nagrody.
 • Ograniczone zdolności  intelektualne – umiejętność koncentracji zależy od zdolności intelektualnych dziecka. Dziecko w drodze edukacji napotyka problemy najczęściej w jednej z dziedzin. Mówimy wtedy o dysleksji, dysortografii, dyskalkuli. W przypadku ograniczonych zdolności intelektualnych (ważna jest tu fachowa diagnoza specjalisty) możliwość sterowania własną uwagą jest ograniczona.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – jeśli problemy dziecka w koncentracji, w wykonywaniu zadań w jednym miejscu, trwają od wczesnego dzieciństwa i nie poprawiają się pomimo starań wychowawczych – warto zwrócić się o pomoc do specjalisty bo przyczyną może być zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

 • Brak magnezu jak dowodzą badania, trudności w koncentracji leżą także w nieodpowiedniej diecie dziecka, która prowadzi do braku wielu ważnych substancji i pierwiastków między innymi magnezu.

 

Jak zatem  pomóc dziecku i pokonać trudności w koncentracji?

 • Zapewnij dziecku odpowiednie warunki do pracy- dziecko musi mieć swoje miejsce do wyciszenia i odrabiania lekcji.
 • Naucz dziecko cierpliwości – wprowadź zasadę, że najpierw wykonujemy obowiązki czyli odrabiamy lekcje, uczymy się na klasówkę, pakujemy do szkoły, a dopiero po tym jest czas na zainteresowania i zabawę.

 • Graj z dzieckiem w gry planszowe, strategiczne, konstrukcyjne – gry dobrane do wieku uczą dziecko przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej (uczą cierpliwości), radzenia sobie z przegraną oraz nie przerywania zabawy gdy wynik jest niezadowalający.

 • Zadbaj o odpowiednią dietę  i  ruch na świeżym powietrzu - odpowiednia dieta bogata w magnez i ruch na świeżym powietrzu poprawią koncentrację dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.