Rodzaje pamięci

Rodzaje pamięci są zagadnieniem niezwykle szerokim. Dlatego omawiamy tylko dwa wybrane rodzaje pamięci

 • Pamięć symultaniczna
 • Pamięć sekwencyjna

 

które z punktu widzenia prawidłowego rozwoju dziecka odgrywają największą rolę.

 

Pamięć symultaniczna – pełni ważną rolę w funkcjonowaniu dziecka. Jest „magazynem” dla wszystkich informacji przestrzennych. Pamięć symultaniczna oparta jest na pracy prawej półkuli mózgowej, co pozwala  na zapamiętywanie i przechowywanie w niej następujących informacji:

 • twarze i sylwetki ludzi
 • figury i znaki geometryczne
 • muzyka i układy muzyczne
 • wyrażenia frazeologiczne
 • rzeczowniki w mianowniku
 • słuchowe i graficzne (wzrokowe) obrazy samogłosek
 • układy przestrzenne pomieszczeń
 • układy przemierzanych dróg np. drogę do przedszkola, do domu, na plac zabaw
 • cechy prozodyczne mowy

 

Pamięć sekwencyjna to zdolność do przyswajania, zapamiętywania i przypominania sekwencji (czyli ciągu, kolejności) cyfr, nazw np. pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Pamięć sekwencyjna zależna jest od pracy lewej półkuli mózgowej. W lewej półkuli mózgowej magazynowane są  więc następujące informacje:

 • linearne (czyli krok po kroku)  uporządkowane sekwencje czynności, tych które dziecko nie wykonuje automatycznie
 • linearne uporządkowanie sekwencji dźwięków mowy  - czyli kolejność występowania głosek i sylab w wyrazach np. kto – kot, mata – tama
 • linearnie uporządkowane sekwencje wyrazów w zdaniu
 • linearnie uporządkowane sekwencje zdań w dłuższych wypowiedziach

 

Jak widać uczenie się języka przez dzieci jest niemożliwe bez prawidłowego rozwoju pamięci sekwencyjnej.

Pamiętać należy jednak, że terapię dziecka rozpoczynamy zawsze od ćwiczeń pamięci symultanicznej dopiero później uzupełniamy je ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej.

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.