Budowa mózgu


Mózg ludzki zbudowany jest z neuronów czyli komórek przewodzących sygnały nerwowe. Składa się z dwóch półkul mózgowych – prawej i lewej, które pokryte są korą mózgową. Współpracę między półkulami umożliwia spoidło wielkie. Spoidło wielkie rozdziela obie półkule od siebie i przekazuje informacje z jednej strony na drugą.

 

Dziecko od urodzenia wykonuje różne zadania i odbiera bodźce o różnym charakterze. Przewaga określonej grupy bodźców i zadań powoduje dominację jednej wybranej półkuli mózgowej. Dominacja półkulowa oznacza przewagę w kierowaniu sprawnościami i umiejętnościami w sposób charakterystyczny dla aktywniejszej półkuli.

I tak zadania o charakterze linearnym (sekwencyjnym – krok po kroku) sprzyjają rozwojowi lewej półkuli mózgowej, a doświadczenia i bodźce
o charakterze globalnym (całościowym) – sprzyjają rozwojowi prawej.

 

Poniżej przedstawiam charakterystykę pracy prawej i lewej półkuli.

 

Prawa półkula mózgowa:

 

 • Pracuje w sposób symultaniczny opracowuje informacje globalne, całościowe
 • Rozpoznaje podstawową cechę bodźca – kontur, jasność, barwę, wielkość
 • Rozpoznaje figury geometryczne
 • Przetwarza informacje związane z emocjami
 • Przetwarza i przechowuje informacje matematyczne i muzyczne
 • Działa wg programu przez podobieństwo dlatego np. słowo lata i lala odbierze jako identyczne
 • Przetwarza bodźce nowe

 

Ponad to prawa półkula mózgowa odbiera następujące informacje językowe:

 

 • Samogłoski
 • Wyrażeni dźwiękonaśladowcze
 • Rzeczowniki w mianowniku
 • Lepiej rozumie język mówiony niż pisany
 • Kontroluje uwarunkowany kulturalnej kierunek czytania
 • Kontroluje cechy prozodyczne prozy (akcent, intonację, rytm)
 • Pozwala rozumieć kontekst wypowiedzi

 

Lewa półkula mózgowa:

 • Opracowuje informacje w sposób linearny (sekwencyjny element po elemencie)
 • Porządkuje sekwencyjnie
 • Przetwarza reguły (również językowe)
 • Czyta ze zrozumieniem
 • Przetwarza bodźce znane

 

Podsumowując półkule mózgowe różnią się sposobem analizowania bodźców.

 

Dla właściwego rozwoju dziecka potrzebna jest jednak współpraca obu półkul czyli sprawne przesyłanie różnego rodzaju informacji.

 

W przypadku dominacji prawej półkuli mózgowej w przetwarzaniu języka obserwuje się u dzieci następujące problemy:

- wady wymowy

- trudności w rozumieniu poleceń słownych

- kłopoty z zapamiętaniem np. imion, nazwisk, nazw posiłków, dni tygodnia

- trudności w uczeniu się reguł gramatycznych

- trudności w opowiadaniu historyjek obrazkowych, pisaniu wypracowań,

budowaniu definicji

- u dzieci autystycznych obserwuje się nasilenie echolali, oraz zaburzeń

zachowań społecznych  na skutek trudności w przestrzeganiu reguł

społecznych

 

Gdy obserwują Państwo u swojego dziecka opisane wyżej problemy należy jak najszybciej przystąpić do usprawnienia pracy lewej półkuli mózgowej.

 

Odpowiednia stymulacja funkcji lewej półkuli mózgowej musi zawierać ćwiczenia układania szeregów i sekwencji, oraz ćwiczenia relacji.

BibliografiaJoomla 1.5 free themes, business hosting service.