Rozwój myślenia

Rozwój myślenia jest ściśle powiązany z rozwojem mowy. Jean Piaget (szwajcarski psycholog) – rozwój myślenia dziecka podzielił na następujące stadia:

 

  • Stadium sensoryczno – motoryczne
  • Stadium przedoperacyjne
  • Stadium operacji konkretnych
  • Stadium operacji formalnych

 

Stadium sensoryczno – motoryczne przypada na okres od urodzenia do drugiego roku życia. Od 4 do 8 miesiąca życia u dziecka skoordynowana jest praca wzroku z dotykiem. Pod koniec 1 roku życia, w umyśle dziecka rozwija się pojęcie stałości przedmiotu, kształtuje się również świadomość, że nie tylko ono (dziecko) jest sprawcą pewnych zdarzeń, ale także przedmioty powodują również takie zdarzenia np. piłka uderza i przewraca butelkę.

Na początku 2 roku życia dziecko zaczyna eksperymentować czyli pojawia się rozwój inteligentnego zachowania. Dziecko zdobywa wiedzę o cechach fizycznych przedmiotów. Jednym słowem określa konkretne rzeczy i osoby. Obserwujemy proces tzw. asymilacji czyli modyfikacji nowych zdobytych z otoczenia informacji w taki sposób, aby pasowały do informacji zdobytych wcześniej.

 

Stadium przedoperacyjne trwa od drugiego do siódmego roku życia. W tym okresie dziecko nie potrafi jeszcze dokonywać operacji logicznych. Jedno słowo służy do określania kilku osób, rzeczy i czynności. W tym okresie myślenie jest skuteczniejsze i szybsze. Dziecko widzi świat egocentrycznie czyli  z własnej perspektywy. Obserwujemy również myślenie animistyczne – czyli dzieci przedmiotom nieożywionym przypisują właściwości psychiczne np. słońce przykrywają chmury dlatego, że słońce ma iść spać.

 

Stadium operacji konkretnych przypada na okres od siódmego do jedenastego roku życia. Dziecko potrafi już dokonywać operacji umysłowych – jednak nie rozumuje jeszcze abstrakcyjnie. Myślenie dziecka  w tym wieku ma charakter obrazowy i cechuje je nieodwracalność. Dziecko potrafi dokonać kategoryzacji czyli klasyfikować wiele konkretnych przedmiotów np. meble, naczynia, zabawki i określać je jednym słowem. Dziecko odchodzi od wcześniejszego egocentrycznego patrzenia na świat – zaczyna spostrzegać świat z perspektywy drugiej osoby.

 

Stadium operacji formalnych osiągają dzieci dwunastoletnie. Myślenie jest abstrakcyjne i dojrzałe. Młodzież  zaczyna rozumieć słowa określające zjawiska ekonomiczne, społeczne, czasowe, matematyczne, przestrzenne i kulturowe. Pojawiają się pytania o prawdę i sprawiedliwość.

Tak jak wspomniałam na początku mowa ma ścisły związek z myśleniem. Dlatego dzieci z niską inteligencją mają opóźniony rozwój mowy, ale również opóźniony rozwój mowy wpływa na obniżenie poziomu intelektualnego.

Badania wykazały, że zorganizowana stymulacja i terapia nauki mowy wpływa na wzrost ilorazu inteligencji. Dlatego od najmłodszych lat zadbaj o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka.

BibliografiaĆwiczenia myślenia – nauka kategoryzacji PDF Drukuj Email
Więcej…
 


Joomla 1.5 free themes, business hosting service.