ADHD

ADHD – skrót ten pochodzi od pierwszych liter amerykańskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder – oznaczający zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (lub z deficytem uwagi). Inna równoległa europejska nazwa to Hyperkinetic Disorder – zespół hiperkinetyczny lub zaburzenie hiperkinetyczne. Obie te nazwy odnoszą się do tej samej grupy objawów:

 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • nadruchliwość
 • impulsywność

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) to zaburzenie psychiczne, które rozpoczyna się w okresie dzieciństwa. Choroba objawia się zaburzeniami koncentracji, nadmierną impulsywnością i ruchliwością.

Nieleczone lub zaniedbane ADHD prowadzi do ciężkich zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania  w dorosłym życiu. Osoby cierpiące na ADHD  popadają w konflikty z prawem, częściej ulegają uzależnieniom, mają kłopoty z edukacją i pracą.

Aby uchronić dziecko ze zdiagnozowanym ADHD przed trudnościami w dorosłym życiu należy jak najwcześniej bo już w okresie dzieciństwa rozpocząć skuteczną terapię.

Jakie są przyczyny ADHD ?

Przyczyny zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie są niestety do końca znane. Według badań głównymi przyczynami ADHD są :

 • opóźnione dojrzewanie niektórych struktur w mózgu
 • mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • uwarunkowania genetyczne
 • w okresie ciąży narażenie dziecka na szkodliwe substancje np. dym papierosowy, alkohol
 • problemy okołoporodowe
 • zatrucie ołowiem lub innymi metalami ciężkimi
 • spożywanie barwników, konserwantów, salicylanów
 • nadmiar rafinowanego cukru

 

Jakie są objawy ADHD ?

Objawy ADHD u dziecka objawiają się w następujący sposób:

Zaburzenia koncentracji uwagi

Dziecko:

- słucha nieuważnie

- łatwo się rozprasza

- jest mało spostrzegawcze, nie potrafi się skupić na szczegółach

- ucieka myślami tzw. „bujanie w obłokach”

- nie pamięta co miało zrobić, w połowie zdania zapomina o czym mówiło

Nadruchliwość

Dziecko:

- nie potrafi usiedzieć w miejscu, nie umie się spokojnie bawić ani

odpoczywać

- nerwowo macha rękami lub nogami

-  nie zważając na konsekwencje bawi się ryzykownie

- jest nadmiernie gadatliwe, hałaśliwe

- ma trudności z zasypianiem

Impulsywność

Dziecko:

- podczas rozmowy przerywa innym, wyrywa się z odpowiedzią za nim
zostanie zadane pytanie

- podejmuje pochopne i ryzykowne decyzje

- nie potrafi się powstrzymać przed zaspokojeniem swoich potrzeb

- bez zastanowienia akceptuje pomysły innych

W przypadku ADHD wymieniona wyżej grupa objawów pojawia się między 5 a 7 rokiem życia i utrzymuje się powyżej  6 miesięcy.

Warto dodać też, że dzieci z ADHD mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Często czują się samotne, mają niską samoocenę, są niepewne i nieśmiałe. Z powodu impulsywności nie potrafią czekać na swoją kolej i nie umieją przegrywać przez co ich pozycja w grupie nie jest najlepsza.

 

Jak zdiagnozować ADHD u dziecka?

Rozpoznanie ADHD u dziecka jest niezwykle trudne. Diagnoza w kierunku ADHD musi być przeprowadzona przez specjalistów i obejmować między innymi następujące badania:

 • wywiad - zebranie od rodziców informacji na temat rozwoju dziecka, oraz jego zachowania
 • wywiad – uzyskanie od nauczyciela informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu lub w szkole
 • badanie przez lekarza pediatrę
 • badanie przez neurologa (wykonanie badania EEG)
 • obserwacja zachowania dziecka przez psychiatrę oraz psychologa
 • rozmowa z dzieckiem przeprowadzona przez psychiatrę oraz psychologa
 • ocena ilorazu inteligencji
 • ocena aktywności ruchowej dziecka
 • ocena  wg kwestionariuszy diagnostyczny nasilenia problemu nadpobudliwości oraz zaburzeń koncentracji uwagi

Jak leczyć ADHD u dzieci ?

Terapia dzieci i młodzieży  z ADHD obejmować powinna kilka metod terapeutycznych:

 • oddziaływania psychospołeczne - ścisła współpraca rodziców, specjalistów i nauczycieli dziecka
 • psychoterapia
 • farmakoterapia

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.