Autyzm


 

Czym jest autyzm ?

 

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju pojawiające się w pierwszych trzech latach życia dziecka i trwające całe życie.

 

 

 

 

 

Zakłócenia rozwojowe w autyzmie obejmują nieprawidłowości takie jak:

- nieprawidłowy rozwój

- opóźniony rozwój

- zahamowanie rozwoju

- cofnięcie (regres) w rozwoju

 

Występują one w trzech następujących sferach życia dziecka:

 • Interakcje społeczne
 • Komunikacja
 • Zachowania i emocje

 

Jak rozpoznać autyzm?

Dzieci autystyczne mają  w każdej ze sfer charakterystyczne objawy przedstawiają się one w następujący sposób:

 

Interakcje społeczne

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają trudności w nawiązaniu kontaktów społecznych zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Trudności w tym kontakcie mogą objawiać się  następujący sposób:

Dziecko:

- nie uśmiecha się na widok rodziców

- nie uspokaja się gdy jest brane na ręce,

- sztywnieje odsuwa się od osoby, która trzyma go na rękach

- nie wykazuje oznak przywiązania do najbliższych

- unika kontaktu fizycznego i wzrokowego

- nie bierze udziału w zabawie z rówieśnikami

- nie naśladuje innych

- nie reaguje na swoje imię

 

Komunikacja

Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych są bardzo duże. To one najczęściej jako pierwsze budzą w rodzicach niepokój i kierują ich na wizytę do specjalisty. Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci autystycznych przejawiają się w następujący sposób:

- brak mowy lub opóźniony rozwój mowy

- echolalia czyli powtarzanie zasłyszanych zwrotów,  zdań

- odwracanie zaimków np. dziecko mówiąc o sobie używa zaimka „ty” lub „on”

- brak świadomego używania słów

- porozumiewanie się za pomocą gestów

- brak gaworzenia po 6 miesiącu

- trudności w rozumieniu, odbieraniu i interpretowaniu komunikatów

- trudności w odczytywaniu mimiki i gestów

 

Zachowania i emocje

Nietypowe, „dziwne” zachowania dziecka, które wskazują na cechy autystyczne to:

- uparte przywiązanie do jednego przedmiotu lub osoby

- te same ruchy ciała np. machanie rękami, trzepotanie palcami, kołysanie się

- brak zabaw tematycznych

- niewykorzystywanie zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem np. dziecko nie karmi lali/misia, nie przewozi zabawek autkiem, nie naśladuje ruchów chodzenia zwierzątek

- traktowanie dorosłego instrumentalnie (przedmiotowo) np. dziecko używa ręki osoby dorosłej do sięgania po przedmiot

-  nadwrażliwość na dotyk lub brak reakcji na ból, zimno, gorąco

-  nietypowe reakcje na dźwięk, smak, zapach

-  sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w porządku dnia

-  niechęć do zmian

-  wybuchy złego humoru, agresja lub autoagresja

- uboga mimika i ekspresja twarzy

-  brak uśmiechu

 

Przedstawiony wyżej opis zachowań ze spektrum autyzmu ma charakter wyłącznie informacyjny, nie wyczerpuje on pełnej charakterystyki objawów
i problemów z jakimi borykają się dzieci autystyczne.

 

Jak zdiagnozować autyzm ?

O postawieniu diagnozy – autyzm nigdy nie decyduje pojedynczy objaw, dlatego jeśli obserwują Państwo u swojego dziecka  niepokojące objawy, czują, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo konieczny jest natychmiastowy kontakt ze specjalistą.

Diagnoza autyzmu musi być oparta na dokładnej obserwacji zachowania dziecka, wywiadzie z rodzicami, oraz na badaniu poziomu umysłowego funkcji poznawczych dziecka. Diagnoza powinna być przeprowadzona
przez specjalistów przede wszystkim psychologa, psychiatrę oraz logopedę.

Wczesne (czyli przed ukończeniem trzeciego roku życia) rozpoznanie autyzmu i podjęcie właściwej interwencji terapeutycznej daje dziecku szansę na dalszy prawidłowy rozwój oraz samodzielność w dorosłym życiu.

 

Jak leczyć autyzm ?

Autyzmu nie da się całkowicie wyleczyć. Jednak przy wdrożeniu wczesnej
i skutecznej terapii dajemy dziecku szanse na samodzielność w dorosłym życiu.

Program terapeutyczny dziecka autystycznego musi być kompleksowy. Powinien stymulować, wszystkie funkcje poznawcze dziecka, a więc zawierać następujące ćwiczenia:

 

 • słuchowe
 • wzrokowe
 • węchowe, smakowe, dotykowe
 • umiejętność zabawy
 • funkcji lewej półkuli mózgowej
 • zachowań społecznych i emocji
 • motoryki
 • pamięci
 • kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • systemu językowego

 

Powyższe ćwiczenia muszą odbywać się równolegle podczas codziennej najlepiej dwugodzinnej terapii.

 

Metod terapii dzieci autystycznych jest wiele. Najwięcej korzyści przynosi:

- Terapia neurobiologiczna

- Wczesna Nauka Czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną ®

- Manualne Torowanie Głosek ®

- Integracja sensoryczna

 

Terapia dzieci autystycznych może być wsparta także, odpowiednią dietą i suplementacją. 
O skutecznych metodach terapii dzieci autystycznych znajdą Państwo informacje w zakładce Stymulacja i terapia.

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.