Manualne Torowanie Głosek®


Manualne Torowanie Głosek®  (MTG) – to metoda, którą stworzyła Elżbieta Wianecka ( z wykształcenia matematyk i logopeda).

 

MTG® jest efektem wieloletniej pracy klinicznej autorki z dziećmi
z rozmaitymi zaburzeniami – z dziećmi niesłyszącymi, z porażeniem mózgowym, z Zespołem Downa, z obniżeniem sprawności intelektualnej,
z afazją oraz z autyzmem.

 

Ogromne doświadczenie praktyczne Elżbiety Wianeckiej pozwoliło jej na skonstruowanie niezwykle skutecznej metody.

 

MTG®  pozwala torować ruch narządów artykulacyjnych i wywołać sylaby,
z których budowane będą wyrazy i zdania.

 

Terapeuta znając ułożenie narządów artykulacyjnych oraz sposób artykulacji poszczególnych głosek – pomaga dziecku ustalić żuchwę, zęby i język tak, aby ich układ odpowiadał opisowi głoski.

Manualne Torowanie Głosek ® jest trudne do opanowania  - ale niezwykle skuteczne. Podczas układania narządów artykulacyjnych terapeuta wykonuje zdecydowane ruchy, czasem uszczelnia również skrzydełka nosa.

 

Metoda ta nie jest bolesna – mimo iż dziecko podczas pierwszych zajęć krzyczy. Krzyk spowodowany jest odczuwaniem dyskomfortu z powodu wymuszonej i utrzymywanej przez terapeutę pozycji narządów artykulacyjnych. Dzięki temu uruchamia się krtań, co pozwoli w efekcie przekształcić wydawane przez dziecko dźwięki w artykulację.

 

Najlepszy czas na zastosowanie MTG ® to okres między 2 a 3 rokiem życia.

 

Terapia z wykorzystaniem Manualnego Torowania Głosek obejmuje również:

  • Naukę języka (rozumienie i spełnianie poleceń, rozumienia pytań, udzielania odpowiedzi)
  • Naukę zadawania pytań
  • Naukę czytania ze zrozumieniem (metoda symultaniczno-sekwencyjna profesor  J.Cieszyńskiej)
  • Naukę pisania (odręczne, ruchomy alfabet)
  • Naukę dokonywania wyborów (Czy chcesz to?, Czy to? Czy to jest?)
  • Naukę podstawowych pojęć matematycznych i języka związanego z matematyką
  • Ćwiczenia słuchowo-językowe (Program Słucham i uczę się mówić)
  • Naukę zastosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w życiu
  • Naukę dostosowania się do norm
  • Opracowywanie poleceń i pytań

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.