Zasady pracy metodą symultaniczno-sekwencyjną ®

 

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną autorstwa wybitnej profesor Jagody Cieszyńskiej ma ogromny wpływ na wszystkie funkcje psychiczne małego dziecka. Jest doskonałym narzędziem do stymulowania (pobudzania) prawidłowego rozwoju dziecka, ale również dla wielu dzieci jedyną drogą do rozpoczęcia budowania systemu fonetyczno-fonologicznego czyli mówienia.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest również  skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Poniżej przedstawiamy zasady pracy tą metodą:

 

1.     Naukę rozpoczynamy od ćwiczeń łatwych, czyli takich, z których rozwiązaniem dziecko nie będzie miało problemów

 

2.     Do kolejnego etapu nauki czytania przechodzimy, wtedy kiedy dziecko opanuje poprzedni  (wielokrotnie powtarzamy dany materiał)

 

3.     Naukę rozpoczynamy od czytania prawopółkulowego (symultanicznego) – samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, czytanie globalne do lewopółulkowego (sekwencyjnego) – sekwencje, sylaby.

 

4.     Naukę czytania stosujemy w formie zabawy, zachęcamy dziecko do aktywności i działania. Pamiętamy o zasadzie odwracania ról – najpierw mu uczymy dziecko, po tem dziecko uczy nas.

 

5.     Zajęcia z wczesnej nauki czytania uzupełniamy ćwiczeniami:

- pamięci symultanicznej i sekwencyjnej

- analizy i syntezy wzrokowej

- układaniem szereg ów i sekwencji tematycznych i atematycznych

 

6.  Poszczególne głoski wprowadzamy w sylabach, a nie w izolacji,
nie uczymy głosowania (nie podajemy dziecku nazw liter).

 

7. Pracujemy według zasady:

- Naśladowanie

- Rozumienie

- Nazywanie

 

8. Podczas czytania zawsze zachowujemy kierunek zgodny z zasadą

czytania i pisania w języku polskim – czyli od strony lewej do prawej.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.