Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną ®

 

Najlepszy wiek na rozpoczęcie nauki czytania metoda symultaniczno-sekwencyjną  (metoda sylabowa, metoda krakowska) przypada na okres między drugim, a czwartym rokiem życia. Naukę czytania samogłosek można wprowadzić już od 12 miesiąca życia. Podczas ćwiczeń siedzimy obok dziecka. Zajęcia powinny odbywać się regularnie przy stoliku, trwać około 15 minut. Bardzo ważna jest liczba powtórzeń oraz atmosfera zabawy.

Dziecko musi czuć, że jest dobre w czytaniu - dlatego ważne są słowa pochwały nie tylko z ust rodziców, ale również dziadków, cioci, wujka czy sąsiadki.

Nauka czytania według metody profesor Jagody Cieszyńskiej składa się
z następujących etapów.

 

ETAP I  –  OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLAB OTWARTYCH

Nauka odczytywania samogłosek czyli liter A, E, I, O, U, Y – oparta jest
o prawopółkulowy, symultaniczny sposób przetwarzania informacji.

Sposób ten polega na całościowym ujmowaniu obrazu znaku graficznego. Niezwykle ważne i przydatne podczas nauki odczytywania samogłosek są wizualizacje – czyli ruchy dłoni lub rąk.

Zapoznanie dzieci z obrazem samogłosek odbywa się w trzech etapach:

 

- POWTARZANIE (dziecko powtarza głoski odczytywane przez
rodzica/terapeutę)

- ROZUMIENIE (dziecko pokazuje zapisaną samogłoskę odczytaną przez

rodzica/ terapeutę)

- SAMODZIELNE NAZYWANIE (dziecko czyta głośno wskazaną, zapisaną,

wyjętą, wylosowaną z woreczka samogłoskę)

 

W etapie rozumienia bardzo ważna jest zamiana ról. Dziecko odczytuje (wymawia) samogłoski - zadaniem rodzica/terapeuty jest wskazanie odpowiedniej,  odpowiadającej głosce litery.

Zamiana ról powoduje, że dziecko chętnie powtarza by uczyć dorosłego,
w ten sposób utrwala swoją wiedzę.

Przygotowujemy karteczki lub tabliczki,  na których zapisujemy trzy prymarne samogłoski A, U, I.  Naukę czytania samogłosek wspieramy ilustracjami (Kocham czytać zeszyt 1)

np.

A – pan/ pani/ dziecko  ziewa

U -  samolot leci

I – świnka

 

Ilustracja litery ma odnosić się do całej sytuacji przedstawionej na obrazku, a nie do pojedynczego rysunku – błędem jest więc przygotowania np. obrazkach auta jako odpowiednika litery A.

W dalszej kolejności wprowadzamy pozostałe sekundarne samogłoski O, E, Y – podobnie jak wcześniej wspieramy się wizualizacją oraz ilustracją.

np.

O – zdziwienie/ zdumienie

E – płaczące dziecko/niemowlę

Y – chłopczyk/ dziewczynka z uniesionymi do góry rękami

 

Jeśli dziecko opanowało znajomość wszystkich samogłosek to można przejść do kolejnego etapu – wprowadzamy sylaby otwarte.

Świetnie sprawdzają jako pierwsze bliskie dzieciom wyrażenia dźwiękonaśladowcze czyli odgłosy zwierząt, pojazdów, narzędzi np. MU, BE, UHU, KU KU, BACH BACH.  (Kocham czytać zeszyt 2).

Po opanowaniu onomatopei (wyrażeń dźwiękonaśladowczych) stopniowo wprowadzamy nowe spółgłoski: P, M, B, L, F, W, T, D. (Kocham czytać zeszyty od 3 – 6)

Spółgłoski wprowadzamy zawsze w sylabach (np. PA, BE, LU) – nigdy
w izolacji.

Zapoznajemy dziecko również z prostymi wyrazami  odczytywanymi globalnie np. MAMA, TATA, LALA, OKO,  STOI, JE, PIJE.

Gdy dziecko, zna już samogłoski, prymarne sylaby otwarte, wyrażenia dźwiękonaśladowcze i słowa odczytywane globalnie – przechodzimy do etapu drugiego.

 

ETAP II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW

W tym etapie zapoznajemy dziecko z kolejnymi spółgłoskami  S, Z, K, G, J, N, (Kocham czytać zeszyty od 7-9) i tak jak poprzednio tworzymy z nich sylaby np. SA, ZE, KI, GU, JE, NO. Ćwiczenia wykonujemy stosując zasadę naśladowanie - rozumienie - nazywanie.

Czytamy z dzieckiem również zestaw samogłoska plus sylaba np. ASA, ANO, ENE itd.

Budujemy słowa z nowopoznanych sylab np. KASA, GUMA oraz pseudowyrazy – składające się z dwóch sylab np. PABO, MALA, FAWA.

Jeśli dziecko opanowało materiał z pierwszego i drugiego etapu rozszerzamy materiał o zdania i proste teksty, które tworzymy w oparciu o poznane sylaby i słowa.

Kolejnym krokiem jest nauka czytania sylab zamkniętych.

ETAP III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH

W tym etapie pracujemy na sylabach otwartych i zamkniętych utworzonych
z wszystkich dotychczas poznanych spółgłosek:

P, M, B, L, F, W, T, D, S, Z, K, G, J, N.

Sylaby zamknięte będą czymś nowym dla dziecka np. LOL, NYK, MUK – dlatego są świetnym treningiem w utrwalaniu sylab zamkniętych jest tworzenie pseudowyrazów np. ASOT, KITUME, NOT – są one dla dziecka abstrakcyjne, uniemożliwiają mu zgadywanie czytanych słów.

Ilość poznanych sylab pozwala już na czytanie dłuższych zdań i tekstów. Ćwicząc nadal stosujemy zasadę naśladowanie – rozumienie -  nazywanie.

 

ETAP IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH

Na tym etapie dziecko poznaje dwuznaki SZ, RZ, CZ, DŻ, CH, DZ oraz spółgłoskę Ł (Kocham czytać zeszyty od 10- 13).

Dwuznaki i spółgłoskę Ł uczymy w sylabach otwartych i zamkniętych.

Ostatni etap to samodzielne czytanie tekstów.

 

ETAP V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW

Ostatnią grupę materiału sylabowego stanowią spółgłoski miękkie  SI, ZI, CI, DZI, NI oraz samogłoski nosowe Ą, Ę (Kocham czytać zeszyty 14-18).

Naukę czytania kończymy doskonaleniem umiejętności samodzielnego czytania tekstów.

 

Szczegółowe informacje na temat nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną znajdą Państwo w książce prof. Jagody Cieszyńskiej Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.