Wczesna nauka czytania


Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną autorstwa wybitnej profesor Jagody Cieszyńskiej ma ogromny wpływ na wszystkie funkcje psychiczne małego dziecka. Jest doskonałym narzędziem do stymulowania (pobudzania) prawidłowego rozwoju dziecka, ale również dla wielu dzieci jedyną drogą do rozpoczęcia budowania systemu fonetyczno-fonologicznego czyli mówienia.

 

Profesor Jagoda Cieszyńska teoretyczne podstawy wczesnej nauki czytania oparła na wynikach:

 • badaniach neuropsychologicznych, dotyczących powiązań intermodalnych, budowanych podczas powtarzania bodźców wzrokowych i słuchowych
 • wynikach neuroobrazowania mózgu, potwierdzających plastyczność

międzymodalną w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

 • wiedzy na temat uczenia się
 • badaniach neurofizjologicznych potwierdzających iż sylaba, a nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną
 • wiedzy na temat  funkcji symultanicznych (prawopółkulowych)
  i sekwencyjnych (lewopółkulowych) oraz kształtowania się struktur umożliwiających przesyłanie informacji między półkulami (spoidło wielkie, istmus)
 • istnieniu przewagi prawego ucha  dla odbioru mowy z wyjątkiem samogłosek
 • powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy (od samogłosek, sylab, przez wyrażania dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań)
 • naśladowaniu trzech etapów nabywania systemu językowego: POWTARZANIE, ROZUMIENIE , NAZYWANIE (SAMODZIELNE CZYTANIE)
 • pobudzaniu „zwierciadlanych neuronów”
 • powtórzeniu w konstrukcji etapów nauki czytania, stadiów rozwoju pisma w dziejach ludzkości (od całości, poprzez zapis sylabiczny do alfabetycznego)

 

Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania ® wykorzystuje możliwości przetwarzania języka przez obie półkule mózgowe.

 

Etapy nauki czytania:

 

Czytanie  symultaniczne – prawopółkulowe

- czytanie samogłosek

- czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych

- czytanie (rozpoznawanie globalne) wyrazów

 

Czytanie sekwencyjne – lewopółkulowe

- czytanie sylab otwartych

- czytanie połączeń dwóch sylab

- czytanie sylab zamkniętych

- czytanie nowych wyrazów i zdań

 

Dzieci czytające tą metodą – uczą się odczytywać sylaby nigdy pojedyncze głoski – dzięki temu czytają teksty ze zrozumieniem.

 

Nauka odbywa się w oparciu o serię logopedyczną „KOCHAM CZYTAĆ” – autorstwa profesor Jagody Cieszyńskiej.  18 kolorowych, przepięknie ilustrowanych książeczek przedstawia różne sytuacje bliskie dziecku podczas, których kolejno wprowadzane są samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz sylaby.

 

Doskonałym uzupełnieniem serii Kocham Czytać jest seria MOJE SYLABKI – autorstwa Agnieszki Fabisiak –Majcher i Elżbiety Szmuc- Ławczys.

BibliografiaMoje sylabki PDF Drukuj Email
Więcej…
 


Joomla 1.5 free themes, business hosting service.