Gotowość dziecka do podjęcia edukacji

Podjęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej wiąże się dla niego z początkiem nowego ważnego etapu w życiu.

 

Gotowość dziecka to taki stan rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego
i umysłowego, który umożliwia dziecku sprostanie nowym obowiązkom.

 

Prawidłowo rozwijające się dziecko nabywa język, uczy się zachowań społecznych w domu, dopiero po tym gotowe jest na wspólne zabawy i zadania z rówieśnikami. Jeśli dziecko nie rozwija się prawidłowo np. w wieku 3 lat nie mówi błędem jest sądzenie, iż dzięki kontaktowi z dziećmi zdrowymi nauczy się mówić. Podobnie jest z dzieckiem z zaburzeniami ze sfery społecznej i emocjonalnej – mimo przebywania w grupie ze zdrowymi dziećmi nie przejmie ono prawidłowych zachowań społecznych ani nie nauczy się radzić ze swoimi emocjami.

Posyłanie dziecka do grupy przedszkolnej nie tylko nie przyniesie oczekiwanych pozytywnych skutków, ale również co najgorsze na razi dziecko na frustracje, nauczy go wycofywania się z kontaktów społecznych, może również spowodować lub utrwalić agresywne i autoagresywne zachowania.

 

Dorośli zbyt często przymierzają zadania patrząc ma wiek kalendarzowy dziecka,
a nie do osiągniętych przez niego umiejętności.

 

Podobnie wygląda sytuacja włączania dziecka do klasy szkolnej. Zawsze korzystniej dla dziecka poczekać rok niż zbyt wcześnie postawić je przed trudną próbą jaką dla niego będzie słuchanie wypowiedzi nauczyciela, czy  nauka pisania i czytania.

 

Zastanawiasz się czy Twoje dziecko jest gotowe na rozpoczęcie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej ? Przeczytaj poniższy zestaw umiejętności dziecka w poszczególnych latach życia jakie są konieczne by mogło ono rozpocząć edukacje przedszkolną lub szkolną.

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.