Czy twoje dziecko zagrożone jest dysleksją?

 

SKALA RYZYKA DYSLEKSJI (SRD) – to proste narzędzie diagnostyczne, którego celem jest wczesne wykrycie symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia dysleksji rozwojowej (czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) u dziecka zanim problemy z czytaniem, pisaniem i ortografią zaczną odbijać się na wynikach w nauce.

 

Skala Ryzyka Dysleksji ma formę kwestionariusza, który zawiera 21 stwierdzeń dotyczących objawów ryzyka dysleksji, które należy ocenić wg 4- stopniowej skali. Cyfry skali wskazują na symptomy:

1-    nigdy nie występuje

2-    czasem występuje

3-    często występuje

4-    zawsze występuje

 

Po uważnym przeczytaniu stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu zakreślamy kółkiem cyfry najlepiej charakteryzujące zachowanie dziecka. Następnie obliczamy sumę punktów i porównujemy z normami ujętymi pod testem.

Ogólna ocena pozwoli na stwierdzenie czy dziecko należy do grupy ryzyka dysleksji i jaki jest stopień tego ryzyka.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.