Metody badania słuchu u dziecka

Słuch dziecka sprawdza się najczęściej stosując tak zwane metody obiektywne czyli takie, które nie wymagają aktywnego udziału dziecka w badaniu tzn. dziecko nie musi odpowiadać na pytania, ani reagować na polecenia.

Dostępne w Polsce badania słuchu pozwalają wykryć zaburzenia słuchu już u najmłodszych dzieci. Wybór metody zależy w dużej mierze od wieku dziecka, stopnia jego rozwoju oraz jego stanu zdrowia.

 

Do najpopularniejszych metod badania słuchu dziecka zaliczamy:

  • Audiometria
  • Tympanometria
  • Otoemisja  akustyczna
  • Badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA)

 

AUDIOMETRIA

Audiometria to badanie słuchu, którego celem jest określenie progu słyszenia. Badanie nie jest  metodą obiektywną ponieważ związane jest z reakcją pacjenta na bodźce dźwiękowe. Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria totalna.

Badanie odbywa się w specjalnej kabinie pomiarowej (wytłumione pomieszczenie) gdzie pacjentowi zakłada się specjalne słuchawki. Dziecko przyciska specjalny przycisk po usłyszeniu dźwięku. Wyniki są prezentowane w postaci krzywych - audiogramów. Krzywe te obrazują schorzenia, wielkość ubytków słuchu i są podstawą do doboru aparatu słuchowego.

 

Audiometria totalna

Audiometria totalna to badanie polegające na podawaniu do ucha tonów. Dziecko zakłada słuchawki na uszy i sygnalizuje najcichsze natężenie tonu, który słyszy.

U małych dzieci stosuje się tzw. audiometrię zabawową. Polega ona na wrzucaniu przez dziecko klocka do pudełku, kiedy słyszy ono ton. Istotnym elementem badania jest nawiązanie kontaktu z pacjentem i dokładne poinformowanie go na czym polega badanie. Audiometria zabawowa przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Czas trwania badania to od 0,5 – 1 godziny.

 

Audiometria słowna

Audiometria słowna  zwana inaczej „audiometrią mowy” lub „audiometrią wokalną” to badanie określające rozumienie mowy. Wykorzystywana jest jako uzupełnienie podstawowych badań słuchu. W badaniu tym wykorzystuje się Testy Artykulacyjne, które zawierają określoną liczbę list z materiałem słownym (wyrazy, zdania, sylaby, logorytmy). Badanie trwa około 40 minut. Przeprowadzone jest w kabinie ciszy z wykorzystaniem specjalnych zakładanych na uszy dziecka słuchawek. Do ucha podawane są kolejno wyrazy/ zdania/ sylaby/ logorytmy  o ściśle określonym natężeniu. Zadaniem dziecka jest powtarzanie usłyszanego wyrazu/zdania/ sylaby/logorytmu. W ten sposób określa się najcichszy sygnał, przy którym dziecko wykazuje umiejętność rozumienia mowy.

Badanie to wymaga ścisłej współpracy dziecka z lekarzem wykonuje się je u dzieci powyżej 6 roku życia.

 

TYMPANOMETRIA

Tymapanometria to nieinwazyjne badanie słuchu wykonuje się je w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu.

Celem badania jest ocena stanu ucha środkowego oraz diagnostyka w przypadku wysiękowego zapalenia ucha, niedrożności trąbki słuchowej, przerw w łańcuchu kosteczek.

Włożona do ucha dziecka sonda akustyczna połączona ze źródłem dźwięku, mikrofonem oraz pompą zwiększa ciśnienie w przewodzie słuchowym.

Zmiana ciśnienia powoduje wychylenie błony bębenkowej. Wychylenia te są rejestrowane przez urządzenie i zapisywane w postaci wykresu.

Tympanometria pomaga również w doborze aparatu słuchowego. Badanie tympanometryczne jest całkowicie bezbolesne i trwa kilkadziesiąt sekund. Można je wykonać nawet u bardzo małych dzieci przy minimalnej współpracy z ich strony.

Przed wykonaniem tympanometrii zaleca się wykonanie badania otolaryngologicznego oraz audiometrii.

 

OTOEMISJA AKUSTYCZNA

Celem badania jest określenie stanu ślimaka czyli najważniejszej części ucha wewnętrznego, który z wyglądu przypomina muszlę ślimaka).

Badanie polega na włożeniu do ucha dziecka małej sondy z miniaturowym mikrofonem i słuchawką, której zadaniem jest rejestracja reakcji ucha wewnętrznego na ciche dźwięki. Otoemisja nie daje jednak informacji o sprawności ucha, ani i miejscu w którym występuje wada. Badanie to przeprowadza się najczęściej u noworodków oraz małych dzieci.

 

BADANIE POTENCJAŁÓW SŁUCHOWYCH WYWOŁANYCH (ABR, BERA)

ABR

ABR czyli rejestracja słuchowych potencjałów pnia mózgu to specjalistyczne badanie diagnostyczne. Badanie polega na ubraniu dziecku słuchawek i umieszczeniu na głowie elektrod, które rejestrują możliwość odbioru dźwięku przez mózg dziecka. W metodzie tej wprowadza się przez słuchawki dwa typy dźwięków – trzaski lub tony.

Dzięki badaniu ABR określić można próg słyszenia dla różnych częstotliwości, a także stwierdzić miejsce uszkodzenia słuchu.

BERA

BERA – badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Badanie jest obiektywną metodą oceny progu słyszenia.

Badanie jest wykonywane w wyciszonym pomieszczeniu. Dziecko leży nieruchomo na placach. Na skórze głowy umieszcza się 3 elektrody, które połączone są z  systemem komputerowym umożliwiają rejestrację potencjałów słuchowych. Badanie jest nieinwazyjne i precyzyjnie określa miejsce uszkodzenia słuchu.

U małych dzieci badanie wykonuje się najczęściej po karmieniu lub podczas snu ewentualnie w znieczuleniu ogólnym. Badanie trwa jedną godzinę.

 

 

 

 

 


Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.