Wady słuchu

Dziecko poznaje otaczający je świat za pomocą pięciu zmysłów – wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Zdarza się, że dziecko przychodzi na świat z wrodzoną nieprawidłowością. Do najczęstszych nieprawidłowości należy wada słuchu. Dotyka ona 3 dzieci na 1000 urodzonych,  w szczególnym stopniu narażone są na nią dzieci urodzone przedwcześnie czyli przed ukończeniem 36 tyg. ciąży.

 

Klasyfikacja wad słuchu

 

Wady narządu słuchu to różnego rodzaju uszkodzenia struktur przewodzących dźwięk. Wady słuchu dzielą się na wrodzone i nabyte.

 

Wrodzone wady słuchu to zaburzenia, które uwarunkowane  są genetycznie, lub mogą być wynikiem uszkodzeń, które miały miejsce w okresie życia płodowego. Drugi rodzaj wad słuchu pojawia się po urodzeniu dziecka – powstają one na skutek urazu, uszkodzenia toksycznego, infekcji, czy w następstwie przebycia chorób zakaźnych. Drugą grupę określamy mianem nabytej wady słuchu.

 

Wrodzone wady słuchu

U połowy dzieci z wrodzoną wadą słuchu przyczyną zaburzeń są czynniki genetyczne i dziedziczne.

Niedosłuchy dziedziczne występują jako pojedyncza wada  (niedosłuch izolowanym) lub jako wada połączona z innymi nieprawidłowościami (zespół wad wrodzonych) np. zaburzenia endokrynologiczne, zaburzenia wzroku, zaburzenia rozwojowe w obrębie twarzoczaszki.

Innymi przyczynami  wrodzonych wad słuchu są choroby matki w czasie ciąży, czynniki toksyczne jakie oddziaływały na nią w czasie ciąży oraz zaburzenia hormonalne.

Najbardziej niebezpieczne dla dziecka są uszkodzenia, do których dochodzi w trzech pierwszych miesiącach ciąży. Uszkodzenia lub niedorozwój narządu słuchu powstają najczęściej na skutek chorób wirusowych np. opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna, świnka, odra oraz różyczka.

Czynniki toksyczne to przede wszystkim antybiotyki, preparaty hormonalne, niedobór lub nadmiar witamin.

Ogromne wpływ na zdrowie nienarodzonego dziecka ma nikotyna oraz alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży.

Nabyte wady słuchu

Niedosłuch nabyty lub głuchota nabyta to uszkodzenia, do których dochodzi w okresie okołoporodowym lub bezpośrednio po porodzie.  Są to zwykle urazy porodowe, niedotlenienie, które stają się przyczyną uszkodzeń w obrębie ucha wewnętrznego raz mózgowia.

Inną grupę przyczyn nabytych wad słuchu stanowią uszkodzenia, powstałe we wczesnym dzieciństwie. Uszkodzenia słuchu są następstwem chorób zakaźnych jakie przebyło dziecko oraz oddziaływaniem leków ototoksycznych (uszkadzających słuch). Do chorób tych zaliczamy wspomniane już wyżej  choroby wirusowe odra, świnka, półpasiec. Bardzo częstą przyczyną głuchoty nabytej są powikłania po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

Najczęstszą przyczyną zaburzeń słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym stanowią:

- choroby zapalne ucha środkowego

- nawracające wysiękowe zapalenie ucha

- przerośnięty migdałek gardłowy

- zatkanie ucha przez czop woskowinowy (na skutek nieprawidłowej pielęgnacji patyczkami do uszu)

 

Objawami chorób zapalnych ucha są częste katary i charakterystyczna barwa głosu (dziecko mówi przez nos). Nieodpowiednio leczone lub lekceważone infekcje prowadzą do trwałych czasem znacznych ubytków słuchu.

Omawiając nabyte zaburzenia słuchu wspomnieć należy również o urazach czaszki, które w niektórych przypadkach stają się przyczyną niedosłuchu, a nawet głuchoty.

 

 

 

 

 

BibliografiaRodzaje niedosłuchu PDF Drukuj Email

 

Więcej…
 


Joomla 1.5 free themes, business hosting service.