Sprawdź czy Twoje Dziecko dobrze słyszy

 

Proces słyszenia i rozumienia mowy to zjawisko bardzo złożone. Wpływa na niego nie tylko prawidłowo działający mechanizm przewodzenia i odbierania dźwięku, ale również szereg procesów kojarzeniowych i wspomagających, które wynikają ze stopnia rozwoju centralnego układu nerwowego.

 

Ucho ludzie jest niezwykle wrażliwe na szeroką gamę dźwięków. Prawidłowe słyszenie określa się dwoma parametrami. Pierwszy z nich to częstotliwość drugi natężenie dźwięku. Najistotniejsze w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dziecka jest słyszenie pasma mowy od 250 Hz do 8000 Hz.

 

Podsumowując - prawidłowe słyszenie warunkuje prawidłowy rozwój dziecka – dlatego konieczne jest jak najwcześniejsze wykrycie u dziecka niedosłuchu.

 

Poniżej prezentujemy  wykaz umiejętności, które pomogą Państwu skontrolować i ocenić  zdolność słyszenia waszego dziecka.

 

Uwaga!

W celu sprawdzenia zdolności słyszenia swojego dziecka należy:

1. Odszukać zakładkę z aktualnym wiekiem dziecka

2. Uważnie przeczytać każdy z punktów

3. Udzielić odpowiedzi TAK lub NIE

 

Jeśli na którekolwiek  z pytań udzielą Państwo odpowiedzi negatywnej (NIE), to należy skonsultować się ze specjalistą.

 

 


Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.