Budowa ucha

Ucho to narząd słuchu, który odbiera fale dźwiękowe, przekształca je w drgania mechaniczne, które następnie zmienia w impulsy nerwowe. Ucho odpowiada również za zmysł równowagi.

Ucho zbudowane jest z trzech części:

  • Ucha zewnętrznego
  • Ucha środkowego
  • Ucha wewnętrznego

 

 

Ucho zewnętrzne – zbudowane jest z małżowiny usznej, przewodu słuchowego i powierzchni zewnętrznej błony bębenkowej. Ucho zewnętrzne wychwytuje fale dźwiękowe i wzmacnia je.

 

Ucho środkowe – to niewielka przestrzeń w czaszce, która wypełniona jest powietrzem. Zadaniem ucha środkowego jest wzmocnienie i doprowadzenie fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego. Ucho środkowe składa się z :

- błony bębenkowej

- jamy bębenkowej

- trzech kosteczek słuchowych (młoteczek, kowadełko, strzemiączko)

- trąbki słuchowej (trąbki Eustachiusza)

 

Ucho wewnętrzne – składa się z przestrzeni wewnątrz kości czaszki, która zwana jest błędnikiem oraz z nerwu statyczno-słuchowego.

Błędnik zbudowany jest ze ślimaka we wnętrzu którego znajduje się przedsionek oraz trzy kanały półkoliste, które odpowiadają za zmysł równowagi. Ślimak jest to zwinięty kanał zawierający właściwy narząd słuchu (narząd Cortiego). Narząd Cortiego zbudowany jest z komórek słuchowych oraz nerwu słuchowego. Jego zadanie polega na odbieraniu drgań, które powodują ruch płynu wewnątrz ślimaka. Ruch ten wywołuje elektryczną stymulację nerwu słuchowego. Następnie stymulacja ta przesyłana jest do mózgu za pomocą nerwu słuchowego, a mózg interpretuje ja jako dźwięk.

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.