Jak wspierać rozwój twórczości plastycznej dzieci PDF Drukuj Email

 

Aktywność dziecka w działalności plastycznej jest niezwykle ważna dla jego prawidłowego rozwoju.

 

Malowanie, wyklejanie, wycinanie, lepienie, przyklejanie rozwija u dziecka:

 • wrażliwość
 • zmysł obserwacji
 • fantazję
 • wyobraźnię
 • pamięć i koncentrację
 • sterowanie własną uwagą
 • poczucie własnej wartości

 

Warunkiem prawidłowego rozwoju twórczości plastycznej dziecka jest wyposażenie go w podstawowe umiejętności plastyczne.

 

Do podstawowych umiejętności plastycznych zaliczamy:

 • Rysowanie kredkami np. świecowymi, ołówkowymi
 • Rysowanie flamastrami
 • Rysowanie kredą
 • Malowanie farbami np. plakatowymi, klejowymi, akwarelowymi
 • Modelowanie rzeźby i płaskorzeźby
 • Lepienie z plasteliny
 • Wycinanie z papieru, tkanin
 • Konstruowanie z różnych tworzyw

 

Wymienione wyżej umiejętności plastyczne umożliwiają dziecku eksperymentowanie, doświadczanie, badanie i działanie. Rozwiną  u niego również sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową. Dostarczanie dziecku różnych akcesoriów oraz materiałów plastycznych rozwija również jego indywidualne zdolności plastyczne.

 

Aby dziecko mogło tworzyć bardzo ważne jest stworzenie, wyznaczenie specjalnego miejsca  np. biurka, małego stolika gdzie będzie mogło zachęcane przez rodziców malować, rysować, lepić oraz wycinać.

 

Zachęta,  a przede wszystkim akceptacja twórczości dziecka daje mu sygnał, że jest ważne i kochane. Niedopuszczalne jest krytykowanie, niszczenie prac dziecka nawet jeśli nie są one najładniejsze. Warto motywować dziecka do podejmowania kolejnych prób zwłaszcza wtedy kiedy ono samo nie jest ze swojej pracy zadowolone. Jeśli zależy nam na rozbudzeniu twórczych zainteresowań dziecka warto jego pracę eksponować np. na ścianie, lodówce.

 

By tematyka prac dziecka była urozmaicona warto oglądać z nim ciekawe książki, wybrać się razem do teatru, na wycieczkę – wspólne przeżycia wpłyną na poszerzenie jego zainteresowań oraz upodobań.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.