Bibliografia PDF Drukuj Email

Artykuły naukowe znajdujące się na portalu www.wspieranierozwoju.pl opracowane zostały na podstawie następujących publikacji:

 

1.  Bogdanowicz M., artykuł: Trudności dziecka leworęcznego, Wychowanie w przedszkolu nr 9, 1989

2.  Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1992

3.  Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, Wydawnictwo Harmonia, Wyd. I, Gdańsk 2002

4.  Cieszyńska J. , Terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska, Wydawnictwo Omega Stage Systems, Kraków 2011

5.  Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

6.  Cieszyńska J., Zagrożenie dysleksją - Zaburzenia linearnego przetwarzania informacji, www.konferencje - logopedyczne.pl

7.  Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia,  Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007

8.  Cieszyńska J., M.Korendo,  Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

9.  Emiluta-Rozya D., Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006

10.  Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1983,

11.  Fleck - Bangert R., O czym mówią rysunki dzieci, Wydawnictwo Jedność,  2001

12.  Frith U., Autyzm wyjaśnienie tajemnicy, GWP, Gdańsk 2008

13.  Frith U. (red.), Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

14. Graczyk. A., Magnez – król życia, Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne, 2008

15. Hellbrügge T., Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1 rok życia, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1995

16. Hellbrügge T., Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 2, 3 rok życia, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1995

17. Jabłecka A., Korzeniowska K., Skołuda A., Cieślewicz A. (Zakład Farmakologii Klinicznej UM w Poznaniu), Preparaty Magnezu, Farmacja Współczesna 2011, nr 4

18. Korendo M., Dysleksja problem cywilizacyjny, www.konfernecje-logopedyczne.pl

19. Korendo M., Dysleksja? Problem wciąż nieznany, www.konfernecje-logopedyczne.pl

20. Lowenfeld V., Brittain W. L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, przekł. Polakowski K., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa  1977

21. Mackiewicz, B., Znaczenie oddychania przez nos dla morfoczynnościowego kształtowania się jamy ustnej,  czasopismo Pediatria Polska, 1992,

22. Oleszkiewicz J., Ołowiany diabeł, Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne 2009

23. Ożdżyński J. , Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1995

24. Papierkowski A., Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej Akademii Medycznej, Lublin 2010

25. Pluta-Wojciechowska D., Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem podniebienia, Logopedia nr 37, 2008

26. Popek S., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1978

27. Robakowski F., Rajewski A., Farmakologiczne leczenie zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością, Warszawa 2004

28. Raftowicz-Wójcik, K. Matthews-Brzozowska, T., Wady zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym z/bez wad wymowy, Czasopismo Stomatologiczne, 2006

29. Skorek E.M. , Z logopedią na ty Podręczny słownik logopedyczny, Wydawnictwo Impuls 2009

30. Skorek E.M., Oblicza wad wymowy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

31. Skorek E.M, Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011

32. Stecko, E.,  Hortis-Dzierzbicka, M,  Kulewicz, M., Zależność pomiędzy oddychaniem i połykaniem a wadami zgryzu i artykulacji u małych dzieci, Czasopismo Pediatria Polska, 2005

33. Szponar L. i inni, Badanie indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia gospodarstw domowych, IŻŻ, Warszawa 2003

34. Wadsworth B., Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Wydawnictwo WSiP ,Warszawa 1998,

35. Weyhretera H., Trudności z koncentracją uwagi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

36.  Wianecka E., Manualne Torowanie Głosek, Wydawnictwo Arson, Kraków 2008

37.  Szłapa K., Cmokaj, Dmuchaj, Parskaj, Chuchaj – ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych, Wydawnictwo Harmonia

38. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć, Lublin 1999

39. Wolańczyk T., Kołakowski A., Pisula A., Skotnicka M., Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Objawy i sposoby pomocy.

40. Winczura B., Cytowska B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

41. Winczura B., Stawarski A., Cytowska B., Dzieci chore ,niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Wydawnictwo Impuls Wydanie II,
Kraków 2013

42.  Broszura informacyjna Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, Konsultacja medyczna dr Anna Gotz-Więckowska, Opracowanie Małgorzata Płóciennik

43. Gesunder Korper - Gesunde Augen (Wzrok dobro najwyższe), przekład  Łyżnik D., Interspar, Warszawa

44. Budowa wzroku [w: okulistyka.mp.pl], dr n. med. Pogrzebielski A.


  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.