Rozwój mowy w 1 roku życia PDF Drukuj Email

0-1 miesiąc

Dziecko rodzi się ze zdolnością do wydawania dźwięków są to różne rodzaje krzyku, mlaskanie, cmokanie, płacz, pomrukiwanie, spanie, kwilenie. Prawidłowo rozwijające się dziecko wydaje dźwięki i swoim głosem komunikuje potrzeby.

 

2 miesiące

Pod koniec drugiego miesiąca pojawiają się dźwięki przypominające mowę głównie samogłoski.

 

2-4 miesiące

Dziecko zaczyna głużyć (gruchać) – guuu, agu, gyy

Dziecko reaguje także na różne dźwięki, głośno się śmieje, pojawiają się pierwsze spółgłoski prymarne: p, b, m, w dalszej kolejności  t, d, g .

 

6 miesiąc

Gaworzenie samonaśladowcze to czynnik warunkujący rozwój mowy. Dziecko gaworzy czyli wielokrotnie  powtarza identyczne sylaby: bababa, mamamama, dadada.

Dziecko słuchając swoich realizacji zaczyna je naśladować.

 

8 miesiąc

Dziecko zaczyna rozumieć wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym. Wypowiada sylaby ma-ma, ta-ta nie są to jednak wypowiedzi intencjonalne.

Dziecko buduje wyrazy z sylab otwartych np. mama, tata, baba, papa, dada, am, da .

 

9 miesiąc

Rewolucja 9 miesiąca to nagły wzrost liczby słów, dziecko buduje wyrazy jedno lub dwusylabowe.

 

11 miesiąc

Dziecko przejawia intencjonalne i nieintencjonalne zachowania językowe. Stara się nazywać osoby, czynności. Bardzo często dziecko bawi się swoim głosem, tworząc długie śpiewane sekwencje sylab.

 

12 miesiąc

Dziecko rozumie już kilka słów, są to zwykle rzeczowniki w mianowniku, reaguje na imiona domowników.

Po 12 miesiącu następuje intensywny rozwój mowy. Dziecko rozumie proste pytania? np. Gdzie mama?, Gdzie tata? Gdzie lampa?

Ponadto roczne dziecko rozumie polecenie „daj” jak również zakaz „nie wolno”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.