Nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, u 4,5 letniego dziecka. PDF Drukuj Email

 

Pytanie:

Witam, moja 4,5 letnia córeczka niepoprawnie wymawia głoski s, c ,z, c, dz  zamienia je na ś, ź, ć, dź. Córka nie wypowiada również głosek sz, ż, cz, dż,  Czy konieczna jest konsultacja logopedyczna? Jakie ćwiczenia mogę z dzieckiem  wykonywać samodzielnie w domu?

 

Odpowiedź Eksperta:

 

Szanowna Pani !

 

Mowa jest niezwykle ważna w rozwoju dziecka. Daje mu możliwość komunikowania się, rozwija jego myślenie, wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie, rozbudza jego ciekawość, a także pozwala mu na budowanie pytań.

 

Mimo iż każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, są pewne umiejętności, które muszą pojawić się w określonym czasie.

Z treści Pani pytania wynika, że córeczka  ma trudności w prawidłowym realizowaniu głosek syczących czyli głosek s, z, c, dz oraz głosek szumiących czyli sz, ż, cz, dż.

 

Trudności te świadczą o tym,  że Pani Córka ma wadę wymową określaną seplenieniem.

 

Seplenienie (sygmatyzm) przybiera różne formy:

  • Zastępowanie spółgłosek:

- spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski:  ś, ź, ć, dź

np.  szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata – śałata, zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

- spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;

np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – żokej

- spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski  s, z, c, dz

np. myszy –  mysy, szafa –  safa, żaba –  zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla


  • Brak realizacji głosek

Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:

np. szafa – afa, koza – koa,


  • Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

 

Pyta Pani czy konieczna jest konsultacja logopedyczna.

Ważnym kryterium jest tutaj wiek dziecka.

W 4 roku życia pojawiają się głoski dziąsłowe czyli sz, ż, cz, dż.  Utrwala się prawidłowa artykulacja głosek s, z, c, dz.

Wadą jest więc zmiękczanie tych głosek czyli zamienianie ich na głoski ś, ź, ć, dź.


Dlatego gorącą Panią zachęcam do kontaktu z logopedą. Logopeda wywoła w mowie dziecka prawidłowe głoski. Pokaże również Pani specjalne,  dobrane do potrzeb dziecka ćwiczenia, które będzie mogła Pani wykonywać w domu.

W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontynuowania korespondencji.

 

Pozdrawiam serdecznie

Urszula Korbiel

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.