Rozwój spostrzegania wzrokowego w 1 roku życia PDF Drukuj Email

 

 

1 miesiąc

Pierwszą umiejętnością noworodka jest skupianie wzroku na twarzy osoby dorosłej. Dziecko potrafi śledzić przedmiot po łuku 90 stopni (45 stopni z każdej strony).

 

2 miesiąc

U zdrowego dziecka po ukończeniu drugiego miesiąca życia pojawia się reakcja mimiczna na twarz dorosłego. Dziecko śledzi wzrokiem osoby poruszające się – umiejętność ta ma również walory sprawności motorycznych.

 

3 miesiąc

Pod koniec trzeciego miesiąca kształtuje się początek widzenia peryferyjnego. Ten rodzaj widzenia umożliwia dziecku spostrzeganie obrazów znajdujących się poza obszarem, na który patrzy dziecko. Trzymiesięczne niemowlę chętnie patrzy na oczy, nos i usta. Reaguje uśmiechem na uśmiech – im intensywniejszy uśmiech na twarzy dorosłego tym dłużej dziecko na nią patrzy. Dziecko śledzi obraz znikający z pola widzenia (odwraca głowę za osobą lub przedmiotem).

 

4 miesiąc

W połowie czwartego miesiąca rozpoczyna się u dziecka korygowanie obrazów pochodzących z obu oczu oraz widzenie trójwymiarowe. Dziecko rozpoznaje twarze i przedmioty, które widzi z różnych odległości i perspektywy. Brak tych umiejętności uniemożliwia dziecku rozpoznawanie najbliższych mu osób. Dziecko ogląda grzechotkę, podczas potrząsania nią ruchem nie ukierunkowanym, ogląda małe przedmioty położone na stole.

 

5 miesiąc

Dziecko aktywnie obserwuje otoczenie. Potrafi utrzymywać zabawkę w dłoni
i koncentrować wzrok na innym przedmiocie, koncentruje także  wzroku na ustach osoby dorosłej.

 

6-7 miesiąc

Dziecko potrafi pewnie siedzieć, dlatego może równocześnie oglądać  przedmioty podczas manipulowania nimi, uczy się oceniać odległości, w jakiej znajdują się przedmioty. Przełom szóstego i siódmego miesiąca to czas doskonalenia się koordynacji wzrokowo-ruchowej dlatego dziecko spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu.

 

8-9 miesiąc

Dziecko na przełomie ósmego i dziewiątego miesiąca potrafi przyglądać się przedmiotom, poszukiwać przedmiotu który zniknął z pola widzenia, śledzić ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka, przyciągać przedmiotu, który można dosięgnąć, naśladuje czynności dorosłego.

 

10-11 miesiąc

Najważniejszą umiejętnością jest odwracanie kartek książki, oglądanie i pokazywanie gestem wskazującym obrazków. Dziecko potrafi wyjmować klocki z pudełka, zamykać pudełko. Potrafi również dotykać palcem wskazującym szczegółów zabawek np. nos, oko.

 

12 miesiąc

Następuje dalszy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dziecko kontroluje wzrokiem czynności wykonywanych przy użyciu narzędzi (kredki, ołówek, pisak, łyżki, grzebienia), pociąga za sznurek by przyciągnąć przedmiot umieszczony na jego końcu, wkłada małe przedmioty do dużych.

 

 

 

 

 

Bibliografia

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.